LoginPrometna povezanost Delte Neretve

Delta Neretva ima vrlo važan prometni položaj: ovdje je već razvijen cestovni i željeznički transport prema unutrašnjosti BiH (Ploče - Sarajevo – B. Šamac - Osijek), brodski promet do Metkovića, luke u Pločama i Metkoviću, sa srodnim djelatnostima. Luka Ploče u funkciji je izlazne luke svoga prirodnog zaleđa (susjedna država Bosna i Hercegovina). Sukladno Strategiji prostornog uređenja RH, u ovom prostoru planirana je izgradnja dijelova dviju autocesta: Jadransko-jonske autoceste (Trst – Rijeka – Zadar – Split – Dubrovnik – Tirana – Atena) i autoceste TEM II u koridoru Vc (Budimpešta – Udvar – Beli Manastir – Osijek – Slavonski Šamac – Sarajevo – Mostar – Ploče). Ova dva europska prometna pravca spajat će se upravo na prostoru grada Ploča. Ovdje su planirana dva prometna čvora za spajanje na mrežu nižega reda (Županijski prostorni plan):

- Čvor Ploče – spoj s TEM II autocestom te prometnom mrežom nižega reda u funkciji sjevernog ulaza u grad Ploče

- Čvor Opuzen – spoj na cestovnu mrežu nižeg reda centralnog dijela doline Neretve odnosno na državne ceste D-9 i D-8.

Osim toga, na Jadransko-jonskoj autocesti treba izgraditi most preko Neretve kod Opuzena. Na državnoj cesti D-9 planirana je južna obilaznica Metkovića na potezu od Kule Norinske do granice s BiH te s tim u svezi premještanje međunarodnog graničnog cestovnog prijelaza Metković-Doljani.Brza cesta

Lokalno stanovništvo

HIPPUS.hr

Select style: Red Brown