LoginDodjeljena ekološka dozvola za gradnju brana u budućem Nacionalnom parku

Federalno ministarstvo okoliša i turizma donijelo je rješenje kojim se izdaje ekološka dozvola za gradnju tri visoke brane za hidroelektrane na rijeci Ljuta u općini Konjic. Planirane hidroelektrane nalaze su u vrijednom kanjonskom prirodnom području planiranog Nacionanog parka „Igman-Bjelašnica-Treskavica-Visočica“, a Odluku o stavljanju ovog područja u poseban režim zaštite prostora donijeli su federalni organi još 2005. godine. Odluka je donešena u cilju očuvanja bioloških, pejzažnih i geomorfoloških vrijednosti područja, a za provođenje iste zaduženo je Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Međutim, umjesto da radi na očuvanju ovog područja Federalno ministarstvo radi upravo suprotno – dozvoljava devastaciju bioloških, pejzažnih i geomorfoloških vrijednosti u kanjonu rijeke Ljute, gornji tok rijeke Neretve.

Mirno okupljanje počinje u terminu 15.00 - 15.10h, u cetvrtak, 06.06, okupljanjem učesnika u parku pored Vijećnice, ulica Bentbaša. Ispred Ambasade Republike Slovenije ćemo se zadržat 10-15 minuta, a zatim će učesnici mirnom šetnjom krenuti sljedećom trasom, odnosno ulicama: Bravadžiluk, Sarači, Ferhadija, Maršala Tita, Zmaja od Bosne do zgrade Elektroprivrede BiH odakle ćemo skrenuti prema zgradi Uniprometa – Marka Marulića 2, gdje ćemo se zadržati narednih 20 minuta, najdalje do 17.00

Izvor : http://zeleni-neretva.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=288

HIPPUS.hr

Select style: Red Brown