LoginNacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

 
 
U tijeku je e-savjetovanje o nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi.
Do 13.7.2022.g. je moguće staviti komentare ili primjedbe, a izvješće se očekuje 17.8.2022.g.
 
Navedeni neki od predloženih izmjena Zakona:
Potrebno je omogućiti da organoleptičku analizu maslinovih ulja, pored službenih panela, provode i profesionalni paneli. Profesionalni paneli provodit će organoleptičke analize maslinovih ulja na zahtjev proizvođača radi samokontrola prije stavljanja na tržište maslinova ulja, a službeni paneli provjere organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja radi službenih kontrola na tržištu
U dijelu koji se odnosi na Evidenciju pčelara i pčelinjaka potrebno je jasnije propisati obvezu upisa fizičkih i pravnih osoba koji su odgovorne za pčele i pčelinje proizvode te pčelinjaka u skladu sa propisima Europske unije kojima se uređuje područje zdravlja životinja. Kako bi se ispunile obveze izvješćivanja Europske komisije potrebno je propisati obvezno prikupljanje podataka o broju košnica spremnih za prezimljavanje na državnom području Republike Hrvatske, proizvodnji i troškovima proizvodnje meda te o cijenama meda
U području provedbe Ekološke proizvodnje nužno je osigurati provedbu Uredbe (EU) br. 2018/848 i Uredbe (EU) br. 2017/625. Trenutno važeće odredbe kojima se propisuju obveze subjekata u ekološkoj proizvodnji, kontrolni sustav i poslovi kontrolnog tijela potrebno je uskladiti s odredbama pravnih akata Europske unije
 
Link na stranicu e-savjetovanja:
 
 
Prijedlog zakona o dopunama i izmjenama Zakona o poljoprivredi možete preuzeti OVDJE
 

HIPPUS.hr

Select style: Red Brown