LoginNevalorizirana močvarna područja

Osim navedenih područja iznimnih krajobraznih vrijednosti, u prirodne vrijednosti delte Neretve spadaju i dva još uvijek očuvana iako još nevalorizirana močvarna područja. Njih je potrebno što prije vrjednovati sa stanovišta zaštite prirode te prije provođenja eventualnih zahvata na tim prostorima provesti ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu. Navedena područja su: Privlaka – Lukavac južno od rječice Norin, na području općina Zažablje i Kula Norinska te Seget – Rokšići sjeverno od jezera Kuti, na području Grada Metkovića i općine Kula Norinska.

HIPPUS.hr

Select style: Red Brown