LoginJezero Vlaška

Jezero Vlaška zahvaljujući svojoj vezi s morem prokopanim kanalom postaje laguna – jedno od najugroženijih stanišnih tipova u Europi, zaštićenih na nacionalnoj i europskoj razini. Zajedno s jezerom Parila, jezero Vlaška je od velike važnosti za ihtiofaunu. Ribe dolaze na ova područja zbog hranjenja, zaklona, te zbog mrijesta. Uz kanal do jezera migriraju gotovo sve vrste riba zabilježene na ušću Neretve. Najobimnije su seobe odraslih jegulja prema moru u jesen, te mlađi u suprotnom smjeru u proljeće i rano ljeto. Pred zimu se radi mrijesta uzvodno sele i dolaze u plitko more listovi, komarče i cipli.

HIPPUS.hr

Select style: Red Brown