LoginMetković

MetkovićMetković je vodeće središnje naselje donjoneretvanskog kraja. Kao malo ratarsko-stočarsko naselje spominju ga povijesni izvori u XV. stoljeću. Veće značenje nije imao sve do početka XVIII. stoljeća, kad je dobio lučke funkcije. Od tada se postupno razvija, a veću ulogu dobiva u početku XIX. stoljeća nakon prolaska »Napoleonove ceste«. Tada postaje prometnim čvorištem i općinskim središtem. Razvio se na padinama brda Predolac i u nizinskim dijelovima s lijeve i desne obale Neretve.

MetkovićGeografski položaj između Mletačke Dalmacije i Turskog Carstva u prošlosti, te Republike Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine danas, uz izuzetno važan prometni položaj presudno su utjecali na razvoj grada. Lučke, željezničke i cestovne komunikacije rezultirale su ranim razvojem trgovačkih i ugostiteljskih djelatnosti. Razvoju turističkih djelatnosti ponovno se posvećuje pozornost u novije vrijeme. Grad Metković danas ima oko cca 15 000 stanovnika. U blizini grada nalazi se naselje Vid koje se razvilo na mjestu stare Narone. U Vidu se nalazi arheološka zbirka koja čuva samo manji dio kulturnog blaga Narone. U blizini Vida je i naselje Prud uz cestovnu komunikaciju Metković Ljubuški. Tu je izvorište rijeke Norin i crpilište regionalnog vodovoda Neretva – Pelješac - Korčula.

Lokalno stanovništvo

HIPPUS.hr

Select style: Red Brown