LoginPloče

Drugo veliko središte donjoneretvanskog kraja su grad Ploče. To je relativno novi grad, nastao nakon II. svjetskog rata na prostoru gdje se dotiče mora, nizine delte i dinarskog krša. Zahvaljujući povoljnu geoprometnom položaju i pogodnom smještaju u zaljevu uz aluvijalnu ravnicu, Ploče su se brzo razvijale. Od 852 stanovnika, koliko ih je u gradu Pločama živjelo 1948., broj stanovnika se povećao na 10 834 (2001.).PločeRazvoj toga najmlađeg grada na našoj obali rezultat je razvoja lučkih djelatnosti. Turistima, grad Ploče, u prvom redu ima tranzitno značenje, zbog raskrižja turističkih pravaca prema Splitu, Dubrovniku i poluotoku Pelješcu (trajektnoj vezi Ploče-Trpanj). Područje Baćine ima kontinuitet naseljenosti od pretpovijesnog razdoblja. Mnogi zaseoci su napušteni, a stanovništvo se preselilo u Ploče ili uz atraktivna Baćinska jezera. Širenje naselja uz taj krški fenomen mogao bi ugroziti njihovu ljepotu u izvornoj prirodi. Na Baćinskim jezerima nalaze se dva autokampa i organiziraju se izleti neretvanskim lađama i foto – safari po jezerima koja su plovna.

Lokalno stanovništvo

HIPPUS.hr

Select style: Red Brown