Login::STRATEGIJA ZAŠTITE, OĈUVANJA I ODRŢIVOG GOSPODARSKOG KORIŠTENJA KULTURNE BAŠTINE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2011.–2015.::

Izradu nacrta Strategije očuvanja, zaštite i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011.–2015. pokrenulo je Ministarstvo kulture, koje je nadležno za zaštitu i očuvanje kulturne baštine, odlukom ministra kulture mr. sc. Bože Biškupića od 9. rujna 2009. godine.

PDF format: STRATEGIJA ZAŠTITE, OĈUVANJA I ODRŢIVOG GOSPODARSKOG KORIŠTENJA KULTURNE BAŠTINE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2011.–2015.

HIPPUS.hr

Select style: Red Brown