LoginPeticija: zaštita parka prirode Hutovo Blato

Zbog sve izražajnijih negativnih utjecaja čovjeka na ekosustav Hutovog blata, koji se ogledaju u  promjeni prirodnog vodnog režima, sve intenzivnijem krivolovu i nepostojanju stvarne zaštite područja zbog nedostatnog financiranja čuvarske službe, WWF je pokrenuo medijsku kampanju i peticiju za očuvanje Hutovog blata. Cilj je prikupiti 10.000 potpisa za očuvanje Parka prirode Hutovo blato i mobiliziranje javnosti i odgovornih institucija za usvajanje hitno potrebnih rješenja ovih problema.

Više o peticiji:

http://www.hutovo-blato.ba/peticija/peticija.php

HIPPUS.hr

Select style: Red Brown