LoginSpomenici prirode – vodopad Kravice, Kočuša i Peć Mlini

Rijeka Trebižat je vodom najbogatija pritoka u donjem toku Neretve, a sa svojim mnogobrojnim pritokama čini jedinstvenu hidrografsku mrežu. Prolazi kroz tri općine: Grude, Ljubuški i Čapljina, odnosno kroz dvije županije; Hercegovačko – neretvansku i Zapadnohercegovačku. Najveći dio rijeke se nalazi u općini Ljubuški gdje se pojavljuje u tri naziva: Tihaljina, Mlade i Trebižat, i predstavlja drugu po veličini ponornicu u slivu Neretve; duga je od svojeg izvora u Peć Mlinima do ušća u Neretvu u Strugama oko 51 km. Njena specifičnost, između ostalog, leži i u činjenici da je duž toka susrećemo pod raznim imenima: kao Vrljika izvire u Republici Hrvatskoj (vrelo Opačac), a već u Imotskom polju dobiva novo ime – Matica. U Drinovačkom polju ponire i u Tihaljini (Peć Mlini) izvire ponovo kao Tihaljina. U Klobuku rijeku Tihaljinu pomlađuju vode izvora Koklun, zbog čega rijeka dobiva novo ime – Mlade. Nakon Humca pa sve do ušća nosi ime Trebižat. Prostor raspolaže izrazito značajnim resursima kao što su podzemne i površinske vode, izvori, zaravnjeni tereni, šumske i vinogradarske površine, te velikim fondom povijesnih i kulturnih spomenika, ali i prirodnih rijetkosti (sedreni vodopadi i špilje), a sve to na izrazito krškom terenu (krečnjak, dolomit, sedra). Upravo na ovom području su se smjestila tri spomenika prirode – vodopad Kravice, Klobuk i Peć Mlini. Nesumnjiva je činjenica da je vodopad Kravice prirodna rijetkost i fenomen koji već dugi niz godina plijeni svojim ljepotom. Zemaljski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti, bivše Narodne Republike Bosne i Hercegovine, 1954. godine, izdao rješenje u kojem se vodopad Kravice „kao objekt vanredne ljepote i kao prirodna rijetkost“ stavlja pod zaštitu države. Pored navedenog, nitko još nije pokrenuo konkretnu aktivnost u procesu dokumentiranja, inventarizacije, valorizacije, kategorizacije i verifikacije predmetnog područja. Ništa po svojoj ljepoti i karakteristikama ne zaostaju ni druga dva područja – Peć Mlini i Klobuk. Zbog izuzetne kvalitete vode, sedronosnih barijera i klimaktoloških uvjeta iznimno su bogata biljnim i životinjskim vrstama, posebice ribama. Ovo područje se ističe po bogatstvu endemskih vrsta riba, od kojih su za sportsko-rekreacijski ribolov najznačajniji zubatak (Salmo dentex), neretvanska mekousna pastrva (Salmo obtusirostirs), neretvanska potočara (Salmo farioides), glavatica (Salmo marmoratus).

HIPPUS.hr

Select style: Red Brown